Thảo luận:Do Thái

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hoặc chỉnh sửa, hoặc xóa bỏ đi? Newone 03:04, ngày 7 tháng 10 năm 2007 (UTC)

Bài này nên dùng để viết về người Do Thái, khái niệm phổ biến nhất của mục từ. Tạo trang định hướng Do Thái (định hướng)--Sparrow 22:23, ngày 13 tháng 10 năm 2007 (UTC)
Mình đổi hướng trang này đến người Do Thái, đề cập tới một sắc tộc-dân tộc nhưng cũng đủ để liên quan tới Do Thái giáo. Còn "Israel" về mặt từ nguyên thì không liên quan tới "Do Thái". Greenknight (thảo luận) 12:56, ngày 5 tháng 10 năm 2014 (UTC)