Thảo luận:Giáo dục tiểu học

  Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

  Untitled[sửa mã nguồn]

  Nếu ai đó hiểu rõ có thể thêm vào độ tuổi chuẩn cho từng cấp học. Xin cảm ơn.thảo luận quên ký tên này là của 58.187.24.107 (thảo luận • đóng góp).

  Cấp 1: từ 6 đến 11 tuổi

  Cấp 2: từ 11 đến 15 tuổi

  Cấp 3: từ 15 đến 18 tuổi. Lê Thy 04:53, ngày 11 tháng 9 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Một lần nữa: tại sao tiểu học chỉ là bậc học thứ hai trong hệ thống giáo dục Việt nam mà không phải của nước nào khác?? -- ClanKeytalk-butions 01:07, ngày 22 tháng 5 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Cần người biên tập, bài này thể hiện tầm nhìn chưa toàn diện. — OrderOfThePhoenix 01:14, ngày 22 tháng 5 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]