Thảo luận:Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Casa có thể cho biết, ai dịch lời tiếng Việt bài này không? 210.86.225.145 10:05, ngày 19 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Có thể là Phạm Tuyên, không chắc chắn lắm . Casablanca1911 05:45, ngày 20 tháng 7 năm 2007 (UTC)

Tôi nghĩ không nên đưa lời bài hát vào Wikipedia, do đó tôi đóng ẩn. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_