Thảo luận:INTJ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Phần Chú thích "giữ bản quyền dịch tiếng Việt" cần phải xem lại ở 2 điểm: 1. Người dịch đã được MBTI chính thức cho phép dịch và phổ biến hay chưa? 2. Thông tin đưa lên wiki là dành cho cộng đồng, không giữ bản quyền bản dịch trên wiki.