Thảo luận:Kilômét

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nguồn gốc từ "cây số" trong tiếng Việt[sửa mã nguồn]

"Kilomètre" tiếng Pháp từng được đọc là "cây lô mếch", không biết nguồn gốc của từ "cây số" hay "cây" có phải bắt nguồn từ đây chăng? Nguyễn Thanh Quang 01:50, 3 tháng 4 2005 (UTC)

Tôi nghĩ "cây số" bắt nguồn từ những cây cột trụ có lý hơn. cf. en:Milestone DHN 01:56, 3 tháng 4 2005 (UTC)
Quyển Từ điển tiếng Việt, Trung Tâm Từ Điển Học, NXB Đà Nẵng, 2003 (xếp định nghĩa theo "thứ tự căn cứ vào sự phát triển logic của chữ nghĩa") định nghĩa "cây số" như sau:
cây số d. 1 Trụ xây hoặc cột chôn cạnh đường để làm mốc cho khoảng cách từng kilomet một, trên đó có ghi số kilomet tính từ một nơi nào đó hoặc cách xa một nơi nào đó. Đường rẽ ở chỗ cây số 5. 2 Tên gọi thông thường của kilomet. Cách nhau ba cây số.

DHN 02:09, 3 tháng 4 2005 (UTC)

Redirect[sửa mã nguồn]

sao không chuyển ngược lại, từ cây số sang km. --Nienl 12:53, 18 tháng 3 2005 (UTC)

as you wish. May be better to recreate a new "cay so" as it also has another meaning (mark of distance along highway). But I think only admin can do that. Sorry for the careless move.
Tôi tưởng rằng bạn cũng có thể chuyển ngược lại, tại vì bạn đã có thể chuyển tới. DHN 21:26, 18 tháng 3 2005 (UTC)
Khi đến trang Cây số, phần mềm sẽ đổi hướng đến Kilômét, thì sẽ có một câu nhỏ ở dưới tên trang đề là "(Đổi hướng từ Cây số)". Khi bấm liên kết đó, có thể sửa đổi trang đổi hướng. Hoặc là đến địa chỉ [1]. – Nguyễn Minh (thảo luận, blog) 05:09, 19 tháng 3 2005 (UTC)