Thảo luận:Năng lượng Mặt Trời

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Trích dẫn 1

"Năng lượng Mặt Trời là năng lượng của dòng bức xạ điện từ xuất phát từ Mặt Trời. Dòng năng lượng này sẽ tiếp thu phát ra cho đến khi phản ứng hạt nhân trên Mặt Trời hết nhiên liệu, vào khoảng 5 tỷ năm nữa."

Tiếp thu phát ra nghĩa là sao? Tiếp tục? Newone 03:04, ngày 24 tháng 2 năm 2006 (UTC)


Trích dẫn 2

"Các tuốc bin gió tại Hà Lan, phát điện nhờ sức gió, tận thu một cách gián tiếp năng lượng Mặt Trời."

Điều đó có nghĩa là nhờ mặt trời nên Hà Lan mới có gió để làm quay tuốc bin gió, phát điện ?! Lưu Ly (thảo luận) 10:13, ngày 14 tháng 8 năm 2008 (UTC)

Đã giải quyết. Bác Lưu Ly cẩn thận quá, hai nguồn năng lượng này chẳng có liên hệ gì với nhau. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 10:24, ngày 14 tháng 8 năm 2008 (UTC)
Năng lượng gió có được do nhiệt năng từ năng lượng Mặt Trời. 217.128.111.74 (thảo luận) 10:34, ngày 14 tháng 8 năm 2008 (UTC)
Do năng lượng Mặt trời gây ra chênh lệnh nhiệt độ không khí -> chênh lệnh khí áp giữa các vùng -> gió. Tmct (thảo luận) 09:51, ngày 15 tháng 8 năm 2008 (UTC)
Như vậy là mọi sự đều do mặt trời. Sông Hương có nguồn gốc phát sinh là mặt trời luôn. Lưu Ly (thảo luận) 09:57, ngày 15 tháng 8 năm 2008 (UTC)
Nói thế cũng được. Có điều solar cell lấy năng lượng trực tiếp (1st-hand), windmill lấy 2nd-hand, thủy điện có thể là 3-4-5 gì đó (đoán thế). So với "nguồn gốc sông Hương" thì hơi xa, vì ở đây ta đang nói về các nguồn năng lượng. Tmct (thảo luận) 11:20, ngày 15 tháng 8 năm 2008 (UTC)
Tôi cũng biết thế, nhưng nếu nói về năng lượng mà dẫn tới nguồn thứ thứ cấp thì e quá dông dài. Lưu Ly (thảo luận) 03:25, ngày 16 tháng 8 năm 2008 (UTC)