Thảo luận:Plugin (điện toán)

  Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

  Tầm nhìn hẹp[sửa mã nguồn]

  Tôi đặt nhãn "tầm nhìn hẹp" cho bài này vì bài này chỉ đề cập đến các plugin hoạt động trong hệ điều hành Microsoft Windows, không phải về khái niệm plugin. NHD (thảo luận) 22:46, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 5 tháng 10 năm 2016[sửa mã nguồn]

  {{Sửa trang nửa khóa}}

  116.101.36.82 (thảo luận) 06:11, ngày 5 tháng 10 năm 2016 (UTC)Trả lời[trả lời]