Thảo luận:Tầng mạng

  Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

  Bài viết phần sau trình bày dạng hỏi đáp (giống như FAQ) có thể wikify lại cho hợp với từ điển VN hơn.

  Chữ và nghĩa[sửa mã nguồn]

  Mạng truyền thông dùng kết nối định tuyến (connection-oriented) hay là dùng kết nối bất định tuyến (connectionless)?

  Chữ connection-oriented có thể dịch là nối kết có định hưóng --

  Đề nghị tác giả bài dịch cho ý kiến.

  FYI, sau đây là một số nơi đã định nghĩa thuật ngữ

  connection-oriented

  • The data communication method in which communication proceeds through three well-defined phases: connection establishment, data transfer, connection release. TCP is a connection-oriented protocol. See also: Circuit Switching, Connectionless, Packet Switching, Transmission Control Protocol. -

  www.red.net/glossary/c.php

  • Transmission over a set path between sender and receiver. Compare connectionless.

  www.microsoft.com/technet/prodtechnol/visio/visio2002/plan/glossary.mspx

  • Refers to a protocol which uses virtual circuits; the nodes which are the endpoint of the connection, or circuit, maintain state control information. This allows them to correlate each packet with previously received packets to provide error-free, loss-less packet delivery.

  www.iec-usa.com/Browse02/GLSC.html

  Ở đây các thuật ngữ dùng đến gốc từ "route" đã được dịch rộng rãi và chính xác thành "định tuyến". Gốc chữ "orient" được hiểu ở nghĩa trườu tượng hơn là "định hướng"

  chúc may mắn


  Xin xem thêm sự khác biệt giữa hai loại ở trang Connection-Oriented vs Connectionless. Tôi đã từng giữ là định hướng và bất định hướng, nhưng vì chữ định hướng ám chỉ đến "phương hướng" mà không ám chỉ đến "tuyến truyền thông" đã được định trước và chỉ sử dụng tuyến này, trong "connection-oriented", nên tôi đổi là "định tuyến", vì "tuyến truyền thông" được xác định trước khi "cuộc hội thoại" xảy ra. Trong khi đó, "bất định tuyến" thì tuy có địa chỉ gắn vào trong các "gói dữ liệu", khi gói dữ liệu đến máy mới, hướng đi tới đích sẽ do máy này quyết định. Chính vì bản chất không có tuyến truyền thông định trước, nên tôi đổi lại thành "bất định tuyến". Hải Đăng Quang | (thảo luận) 18:06, ngày 13 tháng 6 năm 2006
  Tôi hiểu rõ những gì anh thảo luận: vấn đề đặt ra ở đây là việc có thể tạo ra sự nhầm lẫn với chữ "route"; chữ "định hướng" tuy không nói rõ nghĩa nhưng ở mức trườu tượng thì nó không sai. Tôi không nói anh có gì sai trong chuyện này.
  Nếu muốn có thể nào anh đổi bằng cách dùng chữ tương đương khác hơn (như là "xác lập" "xác tuyến", "kết tuyến", "thành tuyến", "lập tuyến" ... Tùy anh nghĩ ra và lựa chọn). Vì đứng trên phương diện người đọc, chúng ta nên tránh các chữ đã dùng cho thuật ngữ khác để giảm tối đa nhầm lẫn. Chỉ khi nào anh cho rằng hoàn toàn không gây nhầm lẫn thì tùy ý anh.

  FYI, sau đây là vài định nghĩa của "route" đã hoàn toàn được dịch thành khái niệm "định tuyến" trong tin học:

  • The path that network traffic takes from its source to its destination. Also, a possible path from a given host to another host or destination.

  -www.red.net/glossary/r.php

  • A path from one network point to another.

  www.smoothwall.net/support/glossary.html

  • A path determined when multiple waypoints are used together.

  www.seilerinst.com/gps/gpsterms.asp

  • The route is the path that your datagrams take through the network to reach their destination.

  www.linuxdocs.org/HOWTOs/Net-HOWTO/c2524.html

  từ điển tin học Anh-Viêt (NXB KHKT Hà Nội, sách bìa cứng, 2003, trang 238) thì dịch chữ connection oriented là:
  • connection oriented : định hướng nối kết

  So ra hai khái niệm này (connection oriented và route) chỉ gần nhau thôi chứ không đồng nhất.

  Chúc vui vẻ

  Đề nghị thuật ngữ: "phi kết nối" và "(định)hướng kết nối"[sửa mã nguồn]

  Tôi đề nghị dịch

  • "connectionless" -> "phi kết nối"
  • "connection-oriented" -> "(định) hướng kết nối"

  Lý do tại sao dùng chữ "kết nối" thay vì "tuyến" hay "hướng"

  1. Ánh xạ từ gần hơn. Do "connection" vốn thường được dịch là "kết nối" trong từ đơn và tổ hợp từ
  2. Thông dụng. Nhiều người đã dịch "connection-oriented" là "hướng kết nối" hoặc "định hướng kết nối" (xem google)
  3. Đúng về nghĩa. Sự khác nhau căn bản giữa "connection-oriented" và "connectionless" là: "connection-oriented transmission" thiết lập kết nối(connection) (bắt tay 3-4 bước gì đó) trước khi truyền dữ liệu. còn "connectionless transmission" không thiết lập kết nối. Xem tại en:connectionless

  Chữ "tuyến" dễ làm hiểu lầm sang "route", nhiều người sẽ hiểu "bất định tuyến" là không thực hiện routing. Đối với các cách dịch dùng ý nghĩa "không có route cố định": nghĩa này nằm ở mức hiện tượng phát sinh chứ không tại mức khái niệm nguyên gốc, do đó không sát lắm với nguyên nghĩa tiếng Anh.

  Mong mọi người sớm thống nhất thuật ngữ để chúng ta làm tiếp.Tmct 00:26, ngày 18 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Ok, xem lịch sử bài thì thấy tác giả đã đồng ý từ "kết nối" rồi. May quá. :) Tmct 00:30, ngày 18 tháng 6 năm 2006 (UTC)Trả lời[trả lời]