Thảo luận:Wat Arun

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dự án Thái Lan
Thailand map-icon.png Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Thái Lan, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Thái Lan. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
?Bài viết chưa được đánh giá chất lượng.
?Bài viết chưa được xếp độ quan trọng.

Tham khảo[sửa mã nguồn]

Trong phần này, bài này có danh sách sau đây:

 • Phan Minh Châu, Xây dựng bài thuyết minh du lịch tuyến điểm đất nước Thái Lan, khóa luận tốt nghiệp ngành Du lịch, Đại học dân lập Hùng Vương
 • Phan Minh Châu, Cùng bạn khám phá thế giới - Đ Sapaco Tourist
 • Population and Housing Census 2000, National Statistical Office
 • CIA world factbook - Thailand
 • Thailand (Siam) History, CSMngt-Thai
 • จิตร ภูมิศักดิ์ 1976: "ความเป็นมาของคำสยาม ไทย ลาวและขอม และลักษณะทางสังคม ของชื่อชนชาติ" (Jid Phumisak 1976: "Coming Into Existence for the Siamese Words for Thai, Laotian and Khmer and Societal Characteristics for Nation-names")
 • The Council of State, Constitutions of Thailand. This list contains 2 errors: it states that the 6th constitution was promulgated in 1912 (rather than 1952) , and it states that the 11th constitution was promulgated in 1976 (rather than 1974)
 • Thanet Aphornsuvan, The Search for Order: Constitutions and Human Rights in Thai Political HistoryPDF (152 KiB), 2001 Symposium: *Constitutions and Human Rights in a Global Age: An Asia Pacific perspective
 • A list of previous coups in Thailand
 • A list of recent coups in Thailand's history
 • Kittipong Kittayarak, The Thai Constitution of 1997 and its *Implication on Criminal Justice ReformPDF (221 KiB)
 • Robert B. Albritton and Thawilwadee Bureekul, Developing Democracy under a New Constitution in ThailandPDF (319 KiB), National Taiwan *University and Academia Sinica Asian Barometer Project Office
 • Working Paper Series No. 28, 2004
 • Pongsudhirak Thitinan, "Victory places Thaksin at crossroads", Bangkok Post, 9 February 2005
 • Unprecedented 72% turnout for latest poll", The Nation, February 10, 2005
 • Aurel Croissant and Daniel J. Pojar, Jr., Quo Vadis Thailand? Thai Politics after the 2005 Parliamentary Election, Strategic Insights, Volume IV, Issue 6 (June 2005)
 • The Nation, NLA 'doesn't represent' all of the people, 14 October 2006
 • The Nation, Assembly will not play a major role, 14 October 2006
 • The Nation, Interim charter draft, 27 September 2006
 • Ban on political activities lifted", The Nation, July 18, 2007
 • CIA world factbook - Greater Mekong Subregion
 • a b IRRI country profile
 • Weights and measures in Thailand

Trong danh sách bên trên, sách nào viết về chùa này?

Hơn nữa, tại sao có các sách không có tên tác giả?

Có 14 sách sau là về chính trị tại Thái Lan, cũng có sách nói về đo lường tại Thái Lan ... tại sao chúng lại có tại đây?

Mekong Bluesman (thảo luận) 18:16, ngày 17 tháng 4 năm 2008 (UTC)