Thảo luận Bản mẫu:Các điệu hát dân gian miền Bắc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nếu đây đúng thì thay tiêu bản nhé:

Dân ca Bắc Bộ
Hát Quan họ | Điệu Cò lả | Hát xẩm | Điệu trống quân | Hát vận | Ca Trù

Hát giặm; Hát nói; Hát phường nghề; Hát thiếu nhi; Hát ví; Hát dặm; <Hát Ví dặm>; Hát xoan...Thì Lưu Ly không biết lắm. Lưu Ly 07:13, ngày 27 tháng 3 năm 2006 (UTC)

Điệu ví dặm thì miền Bắc không có, còn Hát nói; Hát phường nghề; Hát thiếu nhi; Hát ví; Hát xoan thì có. Casablanca1911 10:02, ngày 27 tháng 3 năm 2006 (UTC)

Cho xem cái gọi là "hát phường nghề", "hát nói" và "hát thiếu nhi" trước đi. Lưu Ly 10:44, ngày 27 tháng 3 năm 2006 (UTC)

"Hát phường nghề" gồm các điệu hát dân gian của phường vải, phường chiếu, phường dệt v.v...
"Hát nói" thì xem ở đây [1]
"Hát thiếu nhi" là hát đồng dao đó.
Casablanca1911 11:17, ngày 27 tháng 3 năm 2006 (UTC)

Hát nói thuộc Ca trù, các điệu khác nếu có nên để tên chính xác, ví dụ Hát đồng dao hoặc Đồng dao. Lưu Ly 01:50, ngày 28 tháng 3 năm 2006 (UTC)

Hát nói thuộc một đại gia đình lớn là Ca trù. Nhưng thể Hát nói chỉ có ở miền Bắc, nên đã được đặt vào tiêu bản này. Còn nếu thay thế là Ca trù thì cũng được, nhưng e là hơi rộng, riêng phần Hát nói sẽ có nhiều nội dung để viết rồi. Ca trù có thể cho vào tiêu bản : Các điệu hát dân gian Việt Nam. Casablanca1911 02:20, ngày 28 tháng 3 năm 2006 (UTC)

Thiếu[sửa mã nguồn]

Sao không nhắc đến Hát chèo nhỉ. Nguyễn Hữu Dng 06:54, 5 tháng 9 2006 (UTC)

Hát chèo thuộc Thể loại: Sân khấu dân gian Việt Nam. Casablanca1911 07:02, 5 tháng 9 2006 (UTC)

Chèo là sân khấu, còn hát chèo coi như âm nhạc cũng được. Tôi thấy hát phường nghềhát vận không phổ biến lắm, hình như chỉ có ở wiki thì phải. Trong này người ta nhắc đến hát phường vải, phường chiếu, hát vá lưới, hát phương buôn, hát phương cấy, hát phường củi là thuộc hát ví Nghệ Tĩnh. Còn hát vận thì ở đây lại cho là thuộc hát trống quân.

Mọi người xem có thể sát nhập tiêu bản này với Tiêu bản:Âm nhạc cổ truyền của người Kinh được không. Adia (thảo luận) 06:01, ngày 21 tháng 9 năm 2008 (UTC)