Thảo luận Bản mẫu:Châu Âu

  Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

  Hi Minh Nguyễn, I think we should retain the term "Toà Thánh" for further explanation since I translated it from "Holy See", and "Thành Vatican" from "Vatican City" (cf. en:Template:Europe). "Holy See" has a different meaning from "Vatican City" and it should stand alone as a new article (not to be redirected). Regards, Nguyễn Thanh Quang 02:51, 11 tháng 4 2005 (UTC)

  Right, I forgot. I always think of them as synonyms. – Nguyễn Minh (thảo luận, blog) 03:01, 11 tháng 4 2005 (UTC)

  Sách báo chỉ viết Vatican, có lẽ không cần ghi là Thành Vatican. Avia.

  Bắt đầu cuộc thảo luận về Bản mẫu:Châu Âu

  Bắt đầu cuộc thảo luận