Thảo luận Bản mẫu:Thành phố Nhật

    Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

    Nên thay từ "Huyện" VD- Huyện Hiroshima, huyện Kangawa thành "Tỉnh " cho dễ hiểu cho người Việt Nam; đừng dịch theo kiểu word by word

    Bắt đầu cuộc thảo luận về Bản mẫu:Thành phố Nhật

    Bắt đầu cuộc thảo luận