Thảo luận Bản mẫu:Thành phố Nhật

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Nên thay từ "Huyện" VD- Huyện Hiroshima, huyện Kangawa thành "Tỉnh " cho dễ hiểu cho người Việt Nam; đừng dịch theo kiểu word by word