Thảo luận Bản mẫu:Thành phố Nhật

Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Nên thay từ "Huyện" VD- Huyện Hiroshima, huyện Kangawa thành "Tỉnh " cho dễ hiểu cho người Việt Nam; đừng dịch theo kiểu word by word

Bắt đầu cuộc thảo luận về Bản mẫu:Thành phố Nhật

Bắt đầu cuộc thảo luận