Thảo luận Bản mẫu:Xã của huyện Ostprignitz-Ruppin

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Dự án Đức
Flag of Germany.svg Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Đức, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Đức. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
BM Bản mẫu dự án.
Thấp Bài viết được đánh giá ít quan trọng.