Thảo luận Thành viên:Tnt1984

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Thành viên đã chuyển wiki vì thế sẽ không còn trả lời tại đây.Tnt1984 (thảo luận) 03:54, ngày 22 tháng 3 năm 2016 (UTC)

Ai đó khóa giùm cái trang này được không?Tnt1984 (thảo luận) 01:41, ngày 10 tháng 6 năm 2017 (UTC)

Thư mời tham gia Wikipedia:Biểu quyết xoá bài

Hello, bạn vẫn khỏe chứ. Trân trọng mời bạn tham gia Wikipedia:Biểu quyết xoá bài. Xin cảm ơn!

Alphama (thảo luận · đóng góp)

Thư mời tham gia Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên

Trân trọng mời bạn tham gia Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên. Xin cảm ơn!

Alphama (thảo luận · đóng góp)