Thảo luận Wikipedia:Giới thiệu

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trần Nguyễn Minh Huy đã xóa thảo luận này của Voi con bd vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 14:29, ngày 24 tháng 11 năm 2009 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.

Wiki rất chú trọng vấn đề bản quyền, tôi biết. Vậy, nếu tôi muốn lấy thông tin từ trang Wikipedia:giới thiệu này để giới thiệu trên trang tìm kiếm website VN http://www.timkiemvn.com thì phải liên hệ với ai ở vi.wikipedia đây nhỉ? Newone 08:50, ngày 26 tháng 2 năm 2006 (UTC)

Các tài liệu đã lên Wiki rồi đều theo giấy phép GFDL trong đó bạn cứ thoải mái lấy mà dùng, chỉ cần nêu nguồn lấy. Còn việc đưa tài liệu từ ngoài vào wiki mới rắc rối vì bên ngoài nhiều khi họ dùng giấy phép hạn chế không tái phân phối được.193.52.24.125 08:54, ngày 26 tháng 2 năm 2006 (UTC)