Thể loại:Ý thức hệ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

... là toàn bộ những quan điểm chính trị, luật pháp, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật, triết học (thượng tầng kiến trúc), biểu hiện quyền lợi của một giai cấp. Phản ánh điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội và quyền lợi của những giai cấp nhất định, hệ tư tưởng ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của xã hội, đẩy nhanh hoặc làm chậm trễ sự phát triển của xã hội.

Thể loại con

Thể loại này có 13 thể loại con sau, trên tổng số 13 thể loại con.

Trang trong thể loại “Ý thức hệ”

Thể loại này chứa 7 trang sau, trên tổng số 7 trang.