Bước tới nội dung

Thể loại:Bản mẫu chuyển đổi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bản mẫu dùng cho việc chuyển đổi các đơn vị đo từ hệ SI sang các hệ thống khác của Anh/Mỹ và ngược lại. Về cách sử dụng từng bản mẫu, xin xem cụ thể trong mỗi tiêu bản.