Bước tới nội dung

Thể loại:Kinh tế học phát triển

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Kinh tế học phát triển là một chuyên ngành của kinh tế học ứng dụng đi tìm các phương thức để đưa một nền kinh tế kém phát triển thành một nền kinh tế thịnh vượng, nghiên cứu các đặc trưng kinh tế xã hội điển hình của một nền kinh tế kém phát triển từ quan điểm về nỗ lực của các hộ gia đình cũng như doanh nghiệp.

Xem bài chính Kinh tế học phát triển.