Thể loại:Mặc Môn giáo

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Mặc Môn giáo là truyền thống tôn giáo chiếm ưu thế của Phong trào Các thánh hữu ngày sau của Cải cách Kitô giáo. Phong trào này được thành lập bởi Joseph Smith vào những năm 1820. Nhà thờ Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê Su Ky Tô (Nhà thờ LDS) là chi nhánh lớn nhất của phong trào Các Thánh hữu Ngày sau.