Thể loại:Phong kiến

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Chế độ phong kiến (phong tước, kiến địa) là một từ chuyển ngữ từ chữ féodalité (hoặc féodalisme), một chữ bắt nguồn từ chữ feod trong tiếng Latinh nghĩa là "lãnh địa cha truyền con nối". Phong kiến phản ánh hình thức truyền nối và chiếm hữu đất đai của chế độ quân chủ. Trong nhiều trường hợp, những thời kỳ quân chủ cũng được gọi chung là thời kỳ phong kiến, tuy không chính xác. Tuy nhiên, trong thời hiện tại, thể chế về chế độ quân chủ thời nay là chế độ quân chủ lập hiến, cho nên phong kiến chỉ phản ánh một giai đoạn, một thời kỳ của chế độ quân chủ.

Trong nhiều trường hợp, nên xếp mực từ vào Thể loại:Quân chủ

Thể loại con

Thể loại này có 5 thể loại con sau, trên tổng số 5 thể loại con.

H