Thể loại:Robot Wikipedia

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bộ robot là một chương trình tự động tác động với Wikipedia trên World Wide Web. Vì quy định Wikipedia can ngăn chạy robot, xin hãy đọc những nguyên tắc về robot trước khi thiết lập robot nào trên Wikipedia.