Bước tới nội dung

Thể loại:Trang dùng thẻ source cũ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Thể loại này được điền tự động bởi phần mềm MediaWiki. Nó chứa có các trang mà MediaWiki đã phát hiện có <source>...</source> hiện không dùng nữa. Chúng nên được thay thế bởi <syntaxhighlight>...</syntaxhighlight>.

Để biết danh sách các thể loại theo dõi của MediaWiki, hãy xem Special:TrackingCategories.