Thịnh vượng chung (định hướng)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Thịnh vượng chung là một thuật ngữ có nghĩa chỉ một cộng đồng chính trị.

Thịnh vượng chung cũng có thể là: