Thổ nhưỡng học

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Thổ nhưỡng học là ngành khoa học nghiên cứu về đất trong môi trường tự nhiên của chúng.[1] Đây là một trong hai nhánh chính của khoa học đất, nhánh còn lại là sinh học thổ nhưỡng[2]. Thổ nhưỡng học nghiên cứu về quá trình hình thành đất, hình dạng đất/kết cấu đất và phân loại đất, trong khi ngành sinh học thổ nhưỡng nghiên cứu về cách mà đất ảnh hưởng đến thực vật, nấm và các dạng sinh vật sống khác.

Tổng quan[sửa | sửa mã nguồn]

Đất không chỉ hỗ trợ cho sự sống của thực vật mà còn là một đới (thổ quyển) có nhiều mối tương tác giữa khí hậu (nước, không khí, nhiệt độ), sinh vật sống trong đất (vi sinh vật, thực vật, động vật) và các chất thải của nó, vật liệu khoáng của các đá ban đầu và đá hình thành sau đó, và vị trí của chúng trong cảnh quan. Trong quá trình hình thành và phát sinh, phẫu diện đất phát triển chậm theo chiều sâu và phát triển thành các lớp đặc trưng, là các 'tầng', cho tới khi đạt đến trạng thái cân bằng ổn định.

Các nhà thổ nhưỡng học hiện cũng quan tâm đến các ứng dụng thực tiễn từ những hiểu biết đầy đủ về quá trình hình thành đất (sự phát triển và các chức năng của đất), như phân tích lịch sử môi trường và dự báo các chuỗi thay đổi về sử dụng đất, trong khi các nhà nông học hiểu rằng đất trồng là một môi trường tương đối phức tạp, thường được tạo ra trong khoảng thời gian hàng ngàn năm. Họ hiểu rằng sự cân bằng hiện tại là mong manh và chỉ khi hiểu kỹ về lịch sử phát triển của nó thì mới có thể đảm bảo cho việc sử dụng đất một cách bền vững.

Các khái niệm[sửa | sửa mã nguồn]

Các nhà thổ nhưỡng học nổi tiếng[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Ronald Amundsen. “Soil Preservation and the Future of Pedology” (PDF). Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 12 tháng 6 năm 2018. Truy cập ngày 8 tháng 6 năm 2006.
  2. ^ http://www.nsl.hcmus.edu.vn/greenstone/collect/thesiskh/.../chuong5.pdf[liên kết hỏng]
  3. ^ Buol Stanley W., F. D. Hole & R.W. McCracken. 1997. Soil Genesis and Classification, 4th ed. Iowa State Univ. Press, Ames ISBN 0-8138-2873-2
  4. ^ Hole Francis D., J. B. Campbell. 1985. Soil landscape analysis. Totowa Rowman & Allanheld, 214 p. ISBN 0-86598-140-X