Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội được dùng để chỉ một trong các trường đại học sau: