Trọng lượng riêng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trọng lượng riêng (tiếng Anh: specific weight) là trọng lượng của một mét khối một chất. Đơn vị của trọng lượng riêng là niutơn trên mét khối

Công thức tính

Trọng lượng riêng của vật được tính bằng trọng lượng chia cho thể tích:

Trong đó:

Hoặc tính trọng lượng riêng của vật nếu biết khối lượng riêng của vật đó.

Mối quan hệ giữa trọng lượng riêng và khối lượng riêng.

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài