Trợ giúp:Thẻ nhận dạng đơn vị phân loại

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Thẻ nhận dạng đơn vị phân loại là các thẻ nhận dạng được gán cho một đơn vị phân loại sinh học bởi các cơ sở dữ liệu sinh học và phân loại học vì mục đích thiết lập một điểm tham chiếu cho mỗi đơn vị phân loại đã được lập danh lục. Việc gán một đơn vị phân loại với một thẻ nhận dạng vĩnh cửu (chẳng hạn như một chuỗi số) cho phép các thông tin như phân loại học/hệ thống học được cập nhật mà không ảnh hưởng tới khả năng trích xuất hoặc tham chiếu tới dữ liệu của dơn vị phân loại tương ứng. Một thẻ nhận dạng đơn vị phân loại làm việc giống như một barcode được sử dụng để trích xuất dữ liệu về một mặt hàng được quan tâm nào đó. Khi sử dụng trong Wikipedia, các thẻ nhận dạng đơn vị phân loại có thể được tìm thấy ở gần cuối bài viết trên Wikipedia, liên kết với các bản ghi trong các cơ sở dữ liệu phân loại học. Trong nhiều trường hợp, mỗi tên gọi đơn vị phân loại trong một cơ sở dữ liệu phân loại học có một thẻ nhận dạng duy nhất, mặc dù điều này không phải luôn luôn đúng. (Chẳng hạn IPNI thường xuyên có nhiều thẻ nhận dạng cho một tên gọi đơn vị phân loại, thường nhưng không phải luôn luôn có dạng N-1, N-2, v.v...)

Các thẻ nhận dạng đơn vị phân loại cho phép tìm kiếm dễ dàng hơn các thông gtin thích hợp về chủ đề của bài viết mà không cần phải lập định hướng chủ đề một cách thủ công. Chẳng hạn, các thẻ nhận dạng đơn vị phân loại được sử dụng trong các bài viết về loài sao cho thông tin trong bài có thể dễ dàng tham chiếu chéo với cơ sở dữ liệu Catalogue of Life phổ biến.

Nói chung, các thẻ nhận dạng đơn vị phân loại là phương pháp tạo ra và duy trì chỉ mục cho một đối tượng sinh vật. Các liên kết do bản mẫu {{Taxonbar}} tạo ra trong Wikipedia dẫn tới các trang thông tin về đơn vị phân loại đó trong các cơ sở liệu sinh học hay phân loại học trực tuyến. Chẳng hạn, bảng thông tin về đơn vị phân loại trên Wikipedia cho loài Sequoiadendron giganteum sẽ tương tự như sau:

Các thẻ nhận dạng liệt kê cho Sequoiadendron giganteum sẽ liên kết tới các hạng mục được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu tương ứng có sẵn trực tuyến:

 1. Wikidata: Wikidata, a collaboratively edited knowledge base hosted by the Wikimedia Foundation. Each Wikidata item associated with a taxon holds data such as the taxon identifiers.
 2. ARKive: ARKive, a archival database of films, photographs and audio recordings of the world's species.
 3. FNA: Flora of North America North of Mexico, a multivolume work describing the native and introduced plants of North America.
 4. FOC: Flora of China, a scientific publication aimed at describing the plants native or introduced to China.
 5. Eol: Encyclopedia of Life, a free, online collaborative encyclopedia intended to document all of the 1.9 million living species known to science
 6. GBIF: Global Biodiversity Information Facility, an international organisation that focuses on making scientific data on biodiversity available via the Internet using web services
 7. GRIN: Germplasm Resources Information Network, an online USDA National Genetic Resources Program database for the holdings of all plant germplasm collected by the National Plant Germplasm System
 8. iNaturalist: iNaturalist, a citizen science project mapping and sharing observations of biodiversity across the globe.
 9. IPNI: International Plant Names Index, a database of the names and associated basic bibliographical details of seed plants, ferns and lycophytes
 10. ITIS: Integrated Taxonomic Information System, an American partnership of federal agencies designed to provide consistent and reliable information on the taxonomy of biological species
 11. IUCN: International Union for Conservation of Nature Red List, the world's most comprehensive inventory of the global conservation status of biological species
 12. NCBI: Taxon Browser from the National Center for Biotechnology Information
 13. Plant List: The Plant List, a list of botanical names of species of plants created by the Royal Botanic Gardens, Kew and the Missouri Botanical Garden
 14. PLANTS: Natural Resources Conservation Service, a database from the United States Department of Agriculture (USDA) that provides technical assistance to farmers and other private landowners and managers
 15. Tropicos: Tropicos, an online botanical database containing taxonomic information on plants, mainly from the Neotropical ecozone (Central, and South America)
 16. WCSP: World Checklist of Selected Plant Families , an international collaboration that provides the latest peer reviewed and published opinions on the accepted scientific names and synonyms of selected plant families.

Đây chỉ là một tập hợp con của các cơ sở dữ liệu sẵn có, và các liên kết này sẽ thay đổi/biến động theo từng đơn vị phân loại, phụ thuộc vào kiểu của nó và mức độ khả dụng/sẵn có của các hạng mục trong cơ sở dữ liệu.

Các cơ sở dữ liệu được hỗ trợ[sửa | sửa mã nguồn]

Danh sách các cơ sở dữ liệu được hỗ trợ hoàn chỉnh có thể tìm thấy tại Bản mẫu:Taxonbar/doc#Thẻ nhận dạng đơn vị phân loại

Thông tin thêm[sửa | sửa mã nguồn]