Tri giác

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trong ngành tâm lý học và các khoa học nhận thức, tri giác là quá trình thu thập, giải nghĩa, lựa chọn và tổ chức các thông tin từ giác quan. Các phương pháp nghiên cứu tri giác trải dài từ các cách tiếp cận theo hướng sinh học hay sinh lý học, qua các cách tiếp cận tâm lý học tới triết học tinh thần và trong nhận thức luận kinh nghiệm chủ nghĩa, chẳng hạn của David Hume, John Locke, George Berkeley, hay như trong khẳng định của Merleau Ponty rằng tri giác là cơ sở của khoa học và tri thức.tri giác có tính phụ thuộc và biến đổi.Nó không đồng nhất về một thể.Nó ảnh hương đến phân tích,kết luân của con người đưa ra thông tin có thể sai hoặc đúng nó không trong một phạm trù cơ bản hay quy định tổng thể. Các giác quan cảm nhận mà tạo thành nó phụ thuộc vào cách bạn cảm nhận.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]