Trochozoa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Trochozoa
Eunereis longissima Johnston, 1840
Phân loại khoa học e
Giới: Animalia
(kph): Protostomia
(kph): Spiralia
Liên ngành: Lophotrochozoa
Nhánh?: Trochozoa
Các ngành

Trochozoa là một nhánh Lophotrochozoa được đề xuất là một nhánh chị em của Bryozoa. Nhánh này sẽ bao gồm các loài động vật trong sáu ngành: Nemertea, Annelida, Cycliophora, Mollusca và hai ngành của ngánh Brachiozoa, BrachiopodaPhoronida.[1][2][3][4][5][6][7]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Paps, Jordi; Baguñà, Jaume; Riutort, Marta (ngày 1 tháng 10 năm 2009). “Bilaterian Phylogeny: A Broad Sampling of 13 Nuclear Genes Provides a New Lophotrochozoa Phylogeny and Supports a Paraphyletic Basal Acoelomorpha”. Molecular Biology and Evolution (bằng tiếng Anh). 26 (10): 2397–2406. doi:10.1093/molbev/msp150. ISSN 0737-4038. PMID 19602542.
  2. ^ Struck, Torsten H.; Schult, Nancy; Kusen, Tiffany; Hickman, Emily; Bleidorn, Christoph; McHugh, Damhnait; Halanych, Kenneth M. (ngày 1 tháng 1 năm 2007). “Annelid phylogeny and the status of Sipuncula and Echiura”. BMC Evolutionary Biology. 7: 57. doi:10.1186/1471-2148-7-57. ISSN 1471-2148. PMC 1855331. PMID 17411434.
  3. ^ Hausdorf, Bernhard; Helmkampf, Martin; Meyer, Achim; Witek, Alexander; Herlyn, Holger; Bruchhaus, Iris; Hankeln, Thomas; Struck, Torsten H.; Lieb, Bernhard (ngày 1 tháng 12 năm 2007). “Spiralian Phylogenomics Supports the Resurrection of Bryozoa Comprising Ectoprocta and Entoprocta”. Molecular Biology and Evolution (bằng tiếng Anh). 24 (12): 2723–2729. doi:10.1093/molbev/msm214. ISSN 0737-4038. PMID 17921486.
  4. ^ Struck, Torsten H.; Wey-Fabrizius, Alexandra R.; Golombek, Anja; Hering, Lars; Weigert, Anne; Bleidorn, Christoph; Klebow, Sabrina; Iakovenko, Nataliia; Hausdorf, Bernhard (ngày 1 tháng 7 năm 2014). “Platyzoan Paraphyly Based on Phylogenomic Data Supports a Noncoelomate Ancestry of Spiralia”. Molecular Biology and Evolution (bằng tiếng Anh). 31 (7): 1833–1849. doi:10.1093/molbev/msu143. ISSN 0737-4038. PMID 24748651.
  5. ^ “Cycliophorans - Cycliophora - Details - Encyclopedia of Life”. Encyclopedia of Life (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 2 tháng 9 năm 2017.
  6. ^ Bản mẫu:Chú thích web web
  7. ^ “The "Lophophorates" Phylum Bryozoa Phylum Phoronida Phylum Brachiopoda - ppt video online download”. slideplayer.com. Truy cập ngày 2 tháng 9 năm 2017.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]