Viết hợp tác

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Nếu muốn viết bài theo kiểu hợp tác thì các tiến trình viết bài phải cực kỳ tùy thuộc vào tình cảnh thể loại.[1][2] Theo giới học giả thì cả hai loại viết, học thuật và kinh doanh, có nhiều thuật ngữ đã được dùng để xác định các tiến trình viết hợp tác. Chúng bao gồm:

 • Viết theo kiểu Cộng sự hay Viết bởi một tác giả: một người lãnh đạo các người khác, họ biên soạn ý tưởng của nhóm và viết bài.[3][4]
 • Viết tuần tự: mỗi người góp công được giao phó và sau đó chuyển tiếp cho người kế và cứ thế tự do chỉnh sửa.[3]
 • Phân công Ngang hàng hay Viết song song: mỗi người làm một phần của toàn bộ dự án và rồi một thành viên biên soạn nó.[3][5]
 • Viết theo kiểu Phân Tầng: mỗi người đóng một vai trò trong tiến trình viết bài tổng hợp cho một dự án theo tài năng mỗi người.[3]
 • Viết theo kiểu phản ứng hay kiểu đối ứng: tất cả nhóm làm việc và viết cho dự án cùng một lúc, điều chỉnh và phê bình công trình của mỗi người.[3][5][6]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Quản lý dự án

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Sharples, M.; Goodlet, J. S.; Beck, E. E.; Wood, C. C.; Easterbrook, S. M.; Plowman, L. (1993), “Research Issues in the Study of Computer Supported Collaborative Writing”, Computer Supported Collaborative Writing, Springer London, tr. 9–28, doi:10.1007/978-1-4471-2007-0_2, ISBN 9783540197829
 2. ^ Hayat, Tsahi; Lyons, Kelly (2017). “A typology of collaborative research networks”. Online Information Review. 41 (2): 155–170. doi:10.1108/OIR-11-2015-0368.[cần kiểm chứng]
 3. ^ a b c d e Lowry, Paul Benjamin; Curtis, Aaron; Lowry, Michelle René (ngày 1 tháng 1 năm 2004). “Building a Taxonomy and Nomenclature of Collaborative Writing to Improve Interdisciplinary Research and Practice”. The Journal of Business Communication (1973). 41 (1): 66–99. doi:10.1177/0021943603259363. ISSN 0021-9436. S2CID 15241066.
 4. ^ Hart, Richard L (tháng 9 năm 2000). “Co-authorship in the academic library literature: A survey of attitudes and behaviors”. The Journal of Academic Librarianship. 26 (5): 339–345. doi:10.1016/s0099-1333(00)00140-3. ISSN 0099-1333.
 5. ^ a b Sharples, M., Goodlet, J. S., Beck, E. E., Wood, C. C., Easterbook, S M., & Plowman, L. (1993). Research issues in the study of computer supported collaborative writing. In M. Sharples (ed.) Computer supported collaborative writing. London: Springer, 9-28.
 6. ^ Tomlinson, Bill; và đồng nghiệp (2012). Massively distributed authorship of academic papers. 2012 ACM annual conference on Human Factors in Computing Systems Extended Abstracts. Austin, Texas, USA. tr. 11–20. doi:10.1145/2212776.2212779.