Trợ giúp:Xóa bộ nhớ đệm

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(đổi hướng từ WP:BYPASS)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Xoá bộ nhớ đệm — Hướng dẫn cơ bản
Trong hàu hết trình duyệt WindowsLinux:
 • Giữ nút Ctrl rồi nhấn F5.

Trong Apple Safari:

 • Giữ nút ⇧ Shift và nhấn nút Reload trên thanh công cụ.

Trong Chrome và Firefox cho Mac:

 • Giữ 2 nút ⌘ Cmd+⇧ Shift rồi nhấn R.
Xem hướng dẫn đầy đủ bên dưới


Để giảm thời gian tải trang, trình duyệt của bạn lưu giữ các các nội dung và tài nguyên (hình ảnh, bảng kiểu, v.v.) khi nào truy cập trang Web. Các dữ liệu này được lưu vào bộ nhớ đệm (tiếng Anh: cache) trên ổ đĩa. Vì tính năng này, nếu trình duyệt gặp lại những tài nguyên này về sau mà tài nguyên không được thay đổi, trình duyệt không cần phải tải về tài nguyên lần nữa. Tuy nhiên, trong những trường hợp trình duyệt bị nhầm lẫn và tiếp tục hiển thị các tài nguyên lỗi thời, bạn có thể cần phải "xóa" bộ nhớ đệm này để tải về những tài nguyên đúng thời:

Xoá bộ nhớ đệm[sửa | sửa mã nguồn]

Internet Explorer[sửa | sửa mã nguồn]

Dùng một trong những cách sau:

 • Giữ nút Ctrl và nhấn nút F5.
 • Giữ nút Ctrl và nhấn nút "Refresh" trên thanh thanh công cụ.

Google Chrome[sửa | sửa mã nguồn]

Trên Windows, Dùng một trong những cách sau:

 • Giữ nút Ctrl và nhấn nút F5.
 • Giữ nút ⇧ Shift và nhấn nút F5.
 • Giữ nút Ctrl và nhấn nút Reload trên thanh điều hướng.
 • Giữ nút ⇧ Shift và nhấn nút Reload trên thanh điều hướng.

Trên Mac OS X:

 • Giữ 2 nút ⌘ Cmd⇧ Shift và nhấn nút R.
 • Giữ nút ⇧ Shift và nhấn nút Reload trên thanh điều hướng.
 • Giữ nút Ctrl và nhấn nút Reload trên thanh điều hướng.

Trên Linux:

 • Giữ nút Ctrl và nhấn nút F5.

Firefox và các trình duyệt liên quan[sửa | sửa mã nguồn]

Những hướng dẫn này hoạt động cho Firefox, SeaMonkey, và các trình duyệt liên quan khác. Trên Windows and Linux, Dùng một trong những cách sau:

 • Giữ 2 nút Ctrl⇧ Shift rồi nhấn R.
 • Giữ nút ⇧ Shift và nhấn nút Reload trên thanh điều hướng.
 • Giữ nút Ctrl và nhấn nút F5.

Trên Mac OS X, Dùng một trong những cách sau:

 • Giữ 2 nút ⌘ Cmd⇧ Shift rồi nhấn R.
 • Giữ nút ⇧ Shift và nhấn nút Reload trên thanh điều hướng.

Safari[sửa | sửa mã nguồn]

Dành cho phiên bản 4 trở lên:

 • Giữ nút ⇧ Shift rồi nhấn nút Reload.

Dành cho phiên bản 3 trở xuống:

 • Giữ nút ⌘ Cmd rồi nhấn R. Loại tải lại "thông thường" này thường sẽ xoá bộ nhớ đệm.

Lưu ý rằng Apple xác nhận việc nhấn vào nút thanh công cụ "Reload" có cùng tác dụng như ⌘ Cmd+R, nhưng điều này là không đúng sự thật; thường thì nút này sẽ không xoá bộ nhớ đệm.

Opera[sửa | sửa mã nguồn]

Dùng một trong những cách sau:

 • Giữ nút Ctrl và nhấn nút F5.
 • Giữ nút ⇧ Shift và nhấn nút Reload trên thanh điều hướng.
 • Giữ nút Ctrl và nhấn nút Reload trên thanh điều hướng.
 • Giữ nút ⇧ Shift và nhấn nút F5.

Konqueror[sửa | sửa mã nguồn]

 • NhấnF5 hoặc nhấp vào nút "Reload" trên thanh công cụ.

Không giống như các trình duyệt khác, Konqueror dường như xoá bộ nhớ đệm bất cứ khi nào bạn tải lại trang.

Bản mẫu:Wikipedia technical help