Trang hạn chế sửa đổi (bán khóa)

Wikipedia:Tự tóm lược sửa đổi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(đổi hướng từ WP:TTL)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Điều gì đã xảy ra

Nếu bạn thấy một tóm lược sửa đổi có liên kết dẫn đến trang này thông qua mũi tên trỏ về bên trái (←) thì có lẽ người dùng đã để trống tóm lược sửa đổi và phần mềm MediaWiki đã tự động điền tóm lược vào. Nói cách khác, người dùng đã không gõ tóm lược sửa đổi. (Việc chèn bằng tay liên kết giống như vậy vẫn có thể nhưng hiếm khi xảy ra, mặc dù một số kẻ phá hoại giả dạng tóm lược sửa đổi tự động bằng cách tự nhập liên kết để lừa người dùng và giúp cho sự phá hoại của chúng tồn tại lâu hơn).

Ví dụ, việc gõ tóm lược là không quan trọng lắm nếu một người nào đó viết trang mới; để trống ô tóm lược, thì tóm lược sửa đổi sẽ tự động được điền vào chính là nội dung của trang mới, với tối đa 160 ký tự, cùng với dòng chữ "Trang mới: “$1” " ở đầu và "..." ở cuối.

Một tóm lược về một sửa đổi không thích hợp (như tẩy trống hay thay thế toàn bộ bằng vài chữ) có thể không phải là mô tả chủ ý của người sửa đổi (những người có thể thậm chí không nhận ra việc người đó làm là không tốt).

Phải làm gì

Nếu nghi ngờ có phá hoại (hoặc một thử nghiệm nào đó cần phải lùi ngay), hãy kiểm tra lại sửa đổi để xác định xem nó là gì để có phản ứng thích hợp. Xin nhớ giữ thiện ý nếu thiếu bằng chứng ngược lại. Tâm niệm rằng tóm lược sửa đổi không phải do người dùng nhập vào, do đó không được diễn dịch nó làm bằng chứng.

Từ WP:TSNDS#Cách hành xử với những sửa đổi từ chính đối tượng của bài viết: "Sửa đổi vô danh mà tẩy trống toàn bộ trang hoặc một phần tiểu sử của một người đang sống nên được đánh giá cẩn thận. Khi đối tượng đang được tranh cãi về độ nổi tiếng, những sửa đổi như vậy thoạt đầu không nên bị xem là phá hoại, và tuần tra viên thay đổi gần đây nên tâm niệm rằng chúng có thể dính dáng tới đối tượng. Cần tránh việc sử dụng tóm lược sửa đổi có tính kích động hoặc các tiêu bản trang thảo luận liên quan đến phá hoại."

Các tóm lược sửa đổi tự động khác nhau

Hành động của người dùng Nội dung tự xuất hiện Trang
Tẩy trắng nội dung trang Tẩy trống trang MediaWiki:Autosumm-blank
Tẩy trắng nội dung trang và thay bằng nội dung mới Thay cả nội dung bằng “nội dung mới” MediaWiki:Autosumm-replace
Tạo trang mới Trang mới: “nội dung mới” MediaWiki:Autosumm-new
Tạo trang đổi hướng Đổi hướng đến trang đích MediaWiki:Autoredircomment

Xem thêm