Whippomorpha

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Whippomorpha
Hippo pod edit.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Phân ngành (subphylum)Vertebrata
Lớp (class)Mammalia
Bộ (ordo)Cetartiodactyla
Phân bộ (subordo)Cetruminantia
(không phân hạng)Whippomorpha
Các nhóm

Whippomorpha (hay Cetancodonta) là một tên gọi kỳ dị để chỉ nhánh chứa Cetacea (cá voi, cá heo v.v.) và các họ hàng gần gũi nhất của chúng, các loài hà mã của họ Hippopotamidae. Như thế nó là phân nhóm của Cetartiodactyla, trong đó bao gồm cả lợnđộng vật nhai lại. Người ta vẫn chưa rõ cá voi và hà mã chia sẻ cùng một tổ tiên chung gần đây như thế nào, mặc dù chứng cứ di truyền học là khá mạnh chỉ ra rằng Cetacea đã phát sinh từ trong Artiodactyla, điều này làm cho phân loại động vật guốc chẵn trở thành dạng phân loại chỉ theo ngoại hình[1].

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ A higher-level MRP supertree of placental mammals Robin MD BeckEmail author, Olaf RP Bininda-Emonds, Marcel Cardillo, Fu-Guo Robert Liu and Andy Purvis doi:10.1186/1471-2148-6-93 Pdf
 2. ^ (PDF) https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/48496/ID347.pdf;sequence=2.  Đã bỏ qua tham số không rõ |czasopismo= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |strony= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |autor= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |język= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |tytuł= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |wolumin= (trợ giúp); |tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 3. ^ Bản mẫu:Cytuj
 4. ^ . doi:10.1016/j.cub.2017.04.026.  Đã bỏ qua tham số không rõ |wydanie= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |autor= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |rok= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |język= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |czasopismo= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |strony= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |wolumin= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |tytuł= (trợ giúp); |tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 5. ^ . doi:10.1007/s002390010060.  Đã bỏ qua tham số không rõ |autor= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |język= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |czasopismo= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |strony= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |wolumin= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |odpowiedzialność= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |tytuł= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (trợ giúp); |tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 6. ^ https://bmcevolbiol.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/1471-2148-10-102?site=http://bmcevolbiol.biomedcentral.com.  Đã bỏ qua tham số không rõ |czasopismo= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |strony= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |autor= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |język= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |tytuł= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |wolumin= (trợ giúp); |tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 7. ^ . doi:10.1073/pnas.0409518102.  Đã bỏ qua tham số không rõ |czasopismo= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |strony= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |autor= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |język= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |tytuł= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |wolumin= (trợ giúp); |tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 8. ^ (PDF). doi:10.1080/02724634.1982.10011931 https://www.researchgate.net/profile/Margery_Coombs/publication/254313350_Anatomy_of_the_ear_region_of_four_Eocene_artiodactyls_Gobiohyus_Helohyus_Diacodexis_and_Homacodon/links/56301f7008ae432a022c37c1.pdf.  Đã bỏ qua tham số không rõ |autor= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |język= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |czasopismo= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |strony= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |wolumin= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |odpowiedzialność= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |tytuł= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (trợ giúp); |tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 9. ^ . doi:10.1111/joa.12253 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4313896/.  Đã bỏ qua tham số không rõ |autor= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |czasopismo= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |strony= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |wolumin= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |tytuł= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |język= (trợ giúp); |tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 10. ^ . Bibcode:1994AREPS..22..419F. doi:10.1146/annurev.ea.22.050194.002223.  Đã bỏ qua tham số không rõ |wydanie= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |autor2= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |nazwisko= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |czasopismo= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |strony= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |wolumin= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |tytuł= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |imię= (trợ giúp); |tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 11. ^ (PDF) https://pdfs.semanticscholar.org/ab16/2f435d996bcd8e93135b91298ee9b00098b5.pdf.  Đã bỏ qua tham số không rõ |czasopismo= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |strony= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |autor= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |język= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |tytuł= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |wolumin= (trợ giúp); |tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 12. ^ . doi:10.1080/106351599260409.  Đã bỏ qua tham số không rõ |autor= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |język= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |czasopismo= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |strony= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |wolumin= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |wydawca= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |tytuł= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (trợ giúp); |tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 13. ^ . doi:10.1126/science.1063902.  Đã bỏ qua tham số không rõ |czasopismo= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |strony= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |autor= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |język= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |tytuł= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |wolumin= (trợ giúp); |tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 14. ^ (PDF) https://pdfs.semanticscholar.org/96a9/1f37c3009157cf6f3eb61085a7f4ec8d4790.pdf.  Đã bỏ qua tham số không rõ |czasopismo= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |strony= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |autor= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |język= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |tytuł= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |wolumin= (trợ giúp); |tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 15. ^ Bản mẫu:Otwarty dostęp (PDF) http://web.archive.org/web/20160215045814/http://www.ivpp.cas.cn/cbw/gjzdwxb/xbwzxz/201504/P020150420393427001650.pdf.  Đã bỏ qua tham số không rõ |wydanie= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |nazwisko= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |rok= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |język= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |czasopismo= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |strony= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |nazwisko2= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |wolumin= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |imię= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |tytuł= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |imię2= (trợ giúp); |tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 16. ^ . doi:10.1007/BF01464349 https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01464349?LI=true.  Đã bỏ qua tham số không rõ |autor= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |język= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |czasopismo= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |strony= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |wolumin= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |odpowiedzialność= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |tytuł= (trợ giúp); |tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 17. ^ (PDF). Bibcode:2006PNAS..103.8763L. PMID 16723392. doi:10.1073/pnas.0603126103 23 marca 8763.pdf http://www.pnas.org/cgi/reprint/1[[23 marca]] [[8763]].pdf.  Đã bỏ qua tham số không rõ |autor= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |rok= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |język= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |czasopismo= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |strony= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |wolumin= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |tytuł= (trợ giúp); |tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp); Tựa đề URL chứa liên kết wiki (trợ giúp)
 18. ^ , doi:10.1098/rsos.140434  Đã bỏ qua tham số không rõ |s= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |czasopismo= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |wolumin= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |dostęp= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |język= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |autor= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |tytuł= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |numer= (trợ giúp); |tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 19. ^ Chú thích trống (trợ giúp) 
 20. ^ . doi:10.1016/j.cub.2017.04.061.  Đã bỏ qua tham số không rõ |czasopismo= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |strony= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |autor= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |język= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |tytuł= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |wolumin= (trợ giúp); |tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 21. ^ . Bibcode:2004Natur.430..776N. PMID 15306808. doi:10.1038/nature02720.  Đã bỏ qua tham số không rõ |wydanie= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |rok= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |nazwisko4= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |strony= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |imię5= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |imię3= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |nazwisko3= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |nazwisko= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |nazwisko5= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |imię4= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |imię= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |nazwisko2= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |czasopismo= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |wolumin= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |tytuł= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |imię2= (trợ giúp); |tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 22. ^ https://doi.org/10.1016/j.cub.2017.05.001.  Đã bỏ qua tham số không rõ |nazwisko= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |język= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |imię= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |strony= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |wolumin= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |wydawca= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |tytuł= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |czasopismo= (trợ giúp); |tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 23. ^ , doi:10.1098/rspb.2017.0546  Đã bỏ qua tham số không rõ |s= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |czasopismo= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |wolumin= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |język= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |autor= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |tytuł= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |numer= (trợ giúp); |tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 24. ^ (PDF). doi:10.1371/journal.pone.0007062 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2740860/pdf/pone.0007062.pdf.  Đã bỏ qua tham số không rõ |wydanie= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |autor= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |język= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |czasopismo= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |wolumin= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |tytuł= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (trợ giúp); |tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 25. ^ (PDF) http://users.uoa.gr/~srousiak/PUBLICATIONS_PDF/PUBLICATIONS/SYMEONIDIS%20ET%20AL%20%282004%29%20SHARKTOOTHED%20DOLPHIN%20FROM%20TSOTYLION.pdf.  Đã bỏ qua tham số không rõ |czasopismo= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |strony= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |autor= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |tytuł= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |język= (trợ giúp); |tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 26. ^ http://www.plosone.org/annotation/listThread.action?root=5573.  Đã bỏ qua tham số không rõ |rok= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |autor= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |język= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |data dostępu= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |tytuł= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |opublikowany= (trợ giúp); |tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 27. ^ Bản mẫu:Otwarty dostęp . doi:10.1641/0006-3568(2001)051[1037:WOAAPC]2.0.CO;2.  Đã bỏ qua tham số không rõ |wydanie= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |nazwisko= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |rok= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |czasopismo= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |strony= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |nazwisko2= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |imię= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |wolumin= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |tytuł= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |imię2= (trợ giúp); |tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 28. ^ . doi:10.1146/annurev.ecolsys.33.020602.095426.  Đã bỏ qua tham số không rõ |wydanie= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |autor2= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |nazwisko= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |czasopismo= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |strony= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |wolumin= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |tytuł= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |imię= (trợ giúp); |tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 29. ^ . Bibcode:2007Natur.450.1190T. PMID 18097400. doi:10.1038/nature06343.  Đã bỏ qua tham số không rõ |wydanie= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |autor3= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |autor2= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |nazwisko= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |autor5= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |imię= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |czasopismo= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |strony= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |wolumin= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |tytuł= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |autor4= (trợ giúp); |tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 30. ^ (PDF) https://www.researchgate.net/profile/I_Vislobokova/publication/262698262_Artiodactyls_from_the_Middle_Eocene_of_Khaichin-Ula_II_Mongolia/links/0a85e5388589dd08c0000000.pdf.  Đã bỏ qua tham số không rõ |autor= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |język= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |czasopismo= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |strony= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |wolumin= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |odpowiedzialność= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |tytuł= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (trợ giúp); |tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 31. ^ (PDF). ISSN 1076-836X http://sysbio.oxfordjournals.org/content/48/1/1.full.pdf.  Đã bỏ qua tham số không rõ |wydanie= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |autor= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |język= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |czasopismo= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |strony= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |wolumin= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |data= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |wydawca= (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |tytuł= (trợ giúp); |tựa đề= trống hay bị thiếu (trợ giúp)

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]