Wikipedia:Báo cáo cơ sở dữ liệu/Số trang theo không gian tên

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Số trang theo từng không gian tên -- Community Tech bot (thảo luận) 00:09, ngày 21 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]

ID không gian tên Không gian tên Tổng số trang Trang đổi hướng Trang không đổi hướng
0 1580576 287231 1293345
1 Thảo luận 1263346 77915 1185431
2 Thành viên 44111 3309 40802
3 Thảo luận Thành viên 15917094 3524 15913570
4 Wikipedia 22676 3310 19366
5 Thảo luận Wikipedia 2126 226 1900
6 Tập tin 30690 39 30651
7 Thảo luận Tập tin 1500 6 1494
8 MediaWiki 1958 23 1935
9 Thảo luận MediaWiki 201 15 186
10 Bản mẫu 213924 18985 194939
11 Thảo luận Bản mẫu 4708 525 4183
12 Trợ giúp 194 87 107
13 Thảo luận Trợ giúp 37 8 29
14 Thể loại 324700 28 324672
15 Thảo luận Thể loại 54317 382 53935
100 Cổng thông tin 4703 393 4310
101 Thảo luận Cổng thông tin 226 32 194
710 TimedText 18 0 18
828 Mô đun 2753 109 2644
829 Thảo luận Mô đun 52 4 48