Wikipedia:Báo cáo cơ sở dữ liệu/Số trang theo không gian tên

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Số trang theo từng không gian tên -- Community Tech bot (thảo luận) 00:12, ngày 2 tháng 3 năm 2021 (UTC)

ID không gian tên Không gian tên Tổng số trang Trang đổi hướng Trang không đổi hướng
0 1513010 251046 1261964
1 Thảo luận 1247677 69071 1178606
2 Thành viên 29224 1632 27592
3 Thảo luận Thành viên 15848609 2086 15846523
4 Wikipedia 14643 1546 13097
5 Thảo luận Wikipedia 1641 186 1455
6 Tập tin 25813 17 25796
7 Thảo luận Tập tin 1699 2 1697
8 MediaWiki 1916 22 1894
9 Thảo luận MediaWiki 142 1 141
10 Bản mẫu 201917 15338 186579
11 Thảo luận Bản mẫu 4331 414 3917
12 Trợ giúp 150 70 80
13 Thảo luận Trợ giúp 30 7 23
14 Thể loại 288644 234 288410
15 Thảo luận Thể loại 54513 310 54203
100 Chủ đề 4071 355 3716
101 Thảo luận Chủ đề 211 32 179
828 Mô đun 2028 38 1990
829 Thảo luận Mô đun 37 3 34