Wikipedia:Báo cáo cơ sở dữ liệu/Số trang theo không gian tên

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Số trang theo từng không gian tên -- Community Tech bot (thảo luận) 20:41, ngày 20 tháng 8 năm 2019 (UTC)

ID không gian tên Không gian tên Tổng số trang Trang đổi hướng Trang không đổi hướng
0 1460795 228133 1232662
1 Thảo luận 1238191 62557 1175634
2 Thành viên 24241 1088 23153
3 Thảo luận Thành viên 11874655 1527 11873128
4 Wikipedia 12205 1317 10888
5 Thảo luận Wikipedia 1434 168 1266
6 Tập tin 34566 25 34541
7 Thảo luận Tập tin 1780 2 1778
8 MediaWiki 1904 21 1883
9 Thảo luận MediaWiki 140 1 139
10 Bản mẫu 76442 13438 63004
11 Thảo luận Bản mẫu 4183 359 3824
12 Trợ giúp 139 69 70
13 Thảo luận Trợ giúp 27 7 20
14 Thể loại 250311 14 250297
15 Thảo luận Thể loại 54396 290 54106
100 Chủ đề 3320 310 3010
101 Thảo luận Chủ đề 176 30 146
828 Mô đun 1101 5 1096
829 Thảo luận Mô đun 27 0 27
2303 Thảo luận Định nghĩa tiện ích 1 0 1