Wikipedia:Báo cáo cơ sở dữ liệu/Số trang theo không gian tên

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Số trang theo từng không gian tên -- Community Tech bot (thảo luận) 00:12, ngày 23 tháng 6 năm 2020 (UTC)

ID không gian tên Không gian tên Tổng số trang Trang đổi hướng Trang không đổi hướng
0 1490226 241545 1248681
1 Thảo luận 1243834 66847 1176987
2 Thành viên 27279 1330 25949
3 Thảo luận Thành viên 15731161 1788 15729373
4 Wikipedia 13357 1394 11963
5 Thảo luận Wikipedia 1540 174 1366
6 Tập tin 30289 23 30266
7 Thảo luận Tập tin 1734 2 1732
8 MediaWiki 1899 22 1877
9 Thảo luận MediaWiki 140 1 139
10 Bản mẫu 198612 14510 184102
11 Thảo luận Bản mẫu 4255 389 3866
12 Trợ giúp 145 69 76
13 Thảo luận Trợ giúp 28 7 21
14 Thể loại 280295 97 280198
15 Thảo luận Thể loại 54484 297 54187
100 Chủ đề 3772 330 3442
101 Thảo luận Chủ đề 205 30 175
828 Mô đun 1341 6 1335
829 Thảo luận Mô đun 34 3 31