Wikipedia:Báo cáo cơ sở dữ liệu/Số trang theo không gian tên

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Số trang theo từng không gian tên -- Community Tech bot (thảo luận) 00:25, ngày 21 tháng 1 năm 2020 (UTC)

ID không gian tên Không gian tên Tổng số trang Trang đổi hướng Trang không đổi hướng
0 1473643 234774 1238869
1 Thảo luận 1241146 64922 1176224
2 Thành viên 25660 1130 24530
3 Thảo luận Thành viên 13533364 1630 13531734
4 Wikipedia 12680 1339 11341
5 Thảo luận Wikipedia 1482 167 1315
6 Tập tin 34609 26 34583
7 Thảo luận Tập tin 1769 2 1767
8 MediaWiki 1898 22 1876
9 Thảo luận MediaWiki 140 1 139
10 Bản mẫu 77845 13896 63949
11 Thảo luận Bản mẫu 4215 369 3846
12 Trợ giúp 143 68 75
13 Thảo luận Trợ giúp 28 7 21
14 Thể loại 252172 50 252122
15 Thảo luận Thể loại 54389 296 54093
100 Chủ đề 3501 322 3179
101 Thảo luận Chủ đề 202 30 172
828 Mô đun 1231 5 1226
829 Thảo luận Mô đun 29 0 29