Wikipedia:Báo cáo cơ sở dữ liệu/Số trang theo không gian tên

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Số trang theo từng không gian tên -- Community Tech bot (thảo luận) 00:22, ngày 12 tháng 11 năm 2019 (UTC)

ID không gian tên Không gian tên Tổng số trang Trang đổi hướng Trang không đổi hướng
0 1471046 233002 1238044
1 Thảo luận 1241607 64502 1177105
2 Thành viên 25193 1097 24096
3 Thảo luận Thành viên 12398630 1596 12397034
4 Wikipedia 12433 1328 11105
5 Thảo luận Wikipedia 1455 168 1287
6 Tập tin 34344 25 34319
7 Thảo luận Tập tin 1788 2 1786
8 MediaWiki 1909 21 1888
9 Thảo luận MediaWiki 140 1 139
10 Bản mẫu 77351 13729 63622
11 Thảo luận Bản mẫu 4198 366 3832
12 Trợ giúp 143 69 74
13 Thảo luận Trợ giúp 27 7 20
14 Thể loại 251230 33 251197
15 Thảo luận Thể loại 54404 296 54108
100 Chủ đề 3404 318 3086
101 Thảo luận Chủ đề 204 30 174
828 Mô đun 1170 5 1165
829 Thảo luận Mô đun 28 0 28
2303 Thảo luận Định nghĩa tiện ích 1 0 1