Wikipedia:Báo cáo cơ sở dữ liệu

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Các báo cáo truy vấn cơ sở dữ liệu từ MediaWiki theo yêu cầu. Số liệu thu thập được hỗ trợ người dùng bằng cách cung cấp cho họ các báo cáo hữu ích, được sử dụng bởi các thành viên cộng đồng để cải tiến bách khoa toàn thư, cũng như các báo cáo thống kê, có giá trị cung cấp số liệu trong quá khứ và hiện tại. Các báo cáo do phần mềm MediaWiki tự động cập nhật liệt kê tại Đặc biệt:Trang đặc biệt không được bao gồm trong trang truy vấn theo yêu cầu này.

Các báo cáo có thể được tạo với dịch vụ Labs Quarry.

Hãy thảo luận về các báo cáo hiện tại hoặc đề xuất một báo cáo mới trong trang thảo luận.

Báo cáo hiện có[sửa | sửa mã nguồn]