Wikipedia:Báo cáo cơ sở dữ liệu/Danh sách thành viên dưới 3000 sửa đổi đủ điều kiện bỏ phiếu biểu quyết xóa bài

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Danh sách các thành viên có dưới 3000 sửa đổi có thể bỏ phiếu hợp lệ tại trang Biểu quyết xóa bài. Phiếu hợp lệ là phiếu của thành viên có tài khoản đã đăng nhập, có trên 300 sửa đổi, đã mở tài khoản 30 ngày và 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu.

STT Tên thành viên Tổng số sửa đổi Số sửa đổi trong 30 ngày Số ngày tham gia Ngày mở tài khoản
1 Trường Mộc 2548 1612 1720 20-03-2019 06:30:03
2 Chó Vàng Hài Hước 2878 667 1196 25-08-2020 09:10:40
3 Thiền Tổ Sư 2180 515 2384 25-05-2017 12:00:49
4 Dvfv 547 428 365 04-12-2022 05:10:08
5 Daugioviet 1270 419 2561 29-11-2016 14:03:36
6 I am VN123 1498 377 822 03-09-2021 07:13:46
7 Cococ2001 1381 265 3475 30-05-2014 09:52:25
8 Ctdbsclvn 1153 260 1320 23-04-2020 00:35:49
9 Linhdanguyen 1087 260 92 03-09-2023 09:24:20
10 Donhathuy02 809 241 631 13-03-2022 05:51:42
11 Pirripok 399 227 2786 18-04-2016 14:25:08
12 SecretSquirrel1432 582 200 4230 05-05-2012 15:21:16
13 Lee Gok Da 2091 186 1387 16-02-2020 15:12:11
14 Person 18.0 2072 152 646 26-02-2022 23:51:44
15 DangNgH6464 468 129 209 09-05-2023 10:37:28
16 Cuthinh060903 1372 114 642 02-03-2022 03:54:00
17 Dưa hấu không hạt 1069 112 906 11-06-2021 07:18:24
18 Thai tom 2004 1146 112 879 08-07-2021 14:08:25
19 TLhuynh97 1482 101 633 11-03-2022 08:30:44
20 TimeMemoryVictory 800 90 164 23-06-2023 02:53:22
21 Hiếu Vũ Bá 1386 88 4276 20-03-2012 10:37:37
22 AimiqaXerni 693 86 269 10-03-2023 04:29:30
23 Makenzis 1443 84 2071 03-04-2018 12:54:01
24 Zinhaleingu18der 447 81 267 12-03-2023 06:30:34
25 Kaorimuraji911 1408 79 1056 12-01-2021 08:00:43
26 ٥ 2318 72 1799 31-12-2018 02:48:26
27 Hwi.padam 1289 72 885 02-07-2021 03:12:10
28 NgNMinh 390 67 628 16-03-2022 14:58:40
29 ArchiverBot 737 62 240 08-04-2023 12:33:23
30 Minh Dũng Conan 658 61 1794 05-01-2019 07:06:20
31 Bắc Hà Nguyễn 986 61 741 23-11-2021 01:01:59
32 Lưu Mỹ Vân 2228 60 927 21-05-2021 14:21:25
33 Thinh1307 1202 58 477 14-08-2022 14:16:12
34 Pazio Paz 2299 57 2571 19-11-2016 00:46:06
35 Phan kong kim 981 54 442 18-09-2022 04:18:06
36 Thanh888D 457 52 594 19-04-2022 17:16:16