Wikipedia:Báo cáo cơ sở dữ liệu/Danh sách người dùng đang có chuỗi đóng góp vào bài viết dài nhất còn hoạt động

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Danh sách người dùng có chuỗi đóng góp ít nhất vào một bài viết trên không gian chính mỗi ngày (có ít nhất 15 ngày liên tục).

STT Thành viên Ngày liên tiếp Ngày bắt đầu chuỗi
1 Dieu2005 113 24-01-2024
2 Em đi trên cỏ non 97 09-02-2024
3 Ayane Fumihiro 90 16-02-2024
4 Fornax 67 10-03-2024
5 Mickey Đại Phát 59 18-03-2024
6 InternetArchiveBot 50 27-03-2024
7 MrMisterer 43 03-04-2024
8 Pminh141 26 20-04-2024
9 AnsterBot 25 21-04-2024
10 Billcipher123 21 25-04-2024
11 Kannweame7961 19 27-04-2024