Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Vịt Sín Chéng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Vịt Sín Chéng [sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Giữ bài. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:35, ngày 19 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Vịt Sín Chéng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (thay đổi)
(Tìm nguồn: "Vịt Sín Chéng" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một gene vịt không rõ độ nổi bật và ít nguồn nhắc tới. AKIRA💬 07:11, ngày 8 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Xóa[sửa mã nguồn]

Giữ[sửa mã nguồn]

  1. Symbol keep vote.svg Giữ "Viện chăn nuôi Quốc gia đã quyết định đưa giống vịt Sín Chéng vào danh sách cần bảo tồn nguồn gen để nhân giống phát triển đàn gia cầm quốc gia" vào năm 2012. Nhưng bài viết thì đọc thấy ko hay, nên viết tốt hơn - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 10:12, ngày 8 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  2. Symbol keep vote.svg Giữ Giống vịt có từ nhiều năm, được Bộ công nhận, nhiều phương tiện truyền thông đề cập đến. Đức TTD (thảo luận) 17:20, ngày 13 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  3. Symbol keep vote.svg Giữ Động vật đặc hữu Việt Nam, của vùng miền Lengkeng91 (thảo luận) 15:00, ngày 16 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  4. Symbol keep vote.svg Giữ Như các ý kiến trên. I am ITalk! 13:22, ngày 18 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]
  5. Symbol keep vote.svg Giữ Đủ nổi bật. Điền Tây Tiểu Ca Thảo luận! 05:35, ngày 19 tháng 5 năm 2022 (UTC)[trả lời]

Ý kiến[sửa mã nguồn]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!