Wikipedia:Dự án/Lịch sử/Đánh giá

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Représentation de la muse Clio, symbole de l'histoire Dự án

Lịch sử

« Lịch sử là gì? Là tiếng vang của quá khứ đến tương lai, là sự phản xạ của tương lai về quá khứ. » — Victor Hugo