Wikipedia:Ngày này năm xưa/11/28

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Emperor Gaozu of Later Jin Shi Jingtang.jpg

28 tháng 11: Ngày Độc lập tại Panama (1821) , Albania (1912), Mauritania (1960); ngày Tuyên bố độc lập tại Đông Timor (1975).