Wikipedia:Thảo luận Chiến lược Phong trào Wikimedia 2017/Chu kỳ 2/Tham gia vào Hệ sinh thái Tri thức

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chủ đề: Tham gia vào Hệ sinh thái tri thức.

Cho đến năm 2030, Phong trào Wikimedia sẽ cải thiện đáng kể chất lượng, sự đa dạng và sẵn có toàn cầu của kiến thức tự do bằng cách làm việc với các tổ chức và tổ chức đa dạng để cộng tác với kiến thức miễn phí cho tất cả mọi người. Nội dung, công nghệ và cộng đồng Wikimedia sẽ được nhúng vào học tập chính thức và không chính thức trên toàn thế giới, cùng với các tổ chức giáo dục, nghệ thuật, giải trí, xã hội dân sự, chính phủ, khoa học và công nghệ. Thông qua các đối tác chiến lược trên toàn cầu, chúng ta sẽ xây dựng một thế hệ mới của các nhà cung cấp kiến thức và người tìm kiếm những người sẽ xây dựng và chăm sóc cho một cơ thể đang phát triển của kiến thức tiếp cận tự do. Chúng ta sẽ làm Wikimedia trở thành một phần không thể thiếu của một hệ sinh thái tri thức toàn cầu.

Chủ đề con[sửa mã nguồn]

Chủ đề này được hình thành từ nội dung do các cá nhân đóng góp và các nhóm có tổ chức tạo ra trong các cuộc thảo luận theo chu kỳ 1. Dưới đây là các chủ đề phụ hỗ trợ chủ đề này. Xem Báo cáo Chu kỳ 1, phần spreadsheet bổ sung và phương pháp tổng hợp của hơn 1800 nhận định theo chủ đề.

 • Giáo dục
 • Tổ chức
 • Nhà giáo dục
 • Các chương trình hiện có

Thông tin chi tiết từ cuộc hội thoại về chiến lược di chuyển và nghiên cứu[sửa mã nguồn]

Thông tin chi tiết từ cộng đồng Wikimedia (từ cuộc thảo luận đầu tiên)[sửa mã nguồn]

 • Sắp có.

Thông tin chi tiết từ các đối tác và chuyên gia[sửa mã nguồn]

 • Sắp có.

Nghiên cứu khác[sửa mã nguồn]

Về giáo dục[sửa mã nguồn]

 1. Ngân hàng thế giới: http://data.worldbank.org/topic/education
 2. Giáo dục Liên Hợp Quốc: http://www.un.org/sustainabledevelopment/education
 3. Brookings: Mặc dù mức độ biết chữ nói chung sẽ tăng lên, nhưng tiếp cận toàn cầu đối với giáo dục sau trung học sẽ vẫn vượt khỏi tầm với của hàng tỷ người: https://www.brookings.edu/research/why-wait-100-years-bridging-the-gap-in-global-education
 4. Mạng lưới liên ngành về giáo dục trong trường hợp khẩn cấp: Burns, M. và Lawrie, J. (Eds.). (2015). Nơi cần thiết nhất: Phát triển chuyên môn có chất lượng cho tất cả giáo viên. New York, NY: Mạng lưới liên ngành về Giáo dục trong trường hợp Khẩn cấp.
 5. UNESCO: Miao, Mishra and McGreal (2016). Tài nguyên giáo dục mở: Chính sách, Chi phí và Sự biến đổi. Paris, UNESCO.
 6. UNESCO: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002164/216451E.pdf
 7. Harvard Business Review: https://hbr.org/2015/09/whos-benefiting-from-moocs-and-why

Câu hỏi[sửa mã nguồn]

Trả lời những câu hỏi này trên trang thảo luận của trang này.

Đây là những câu hỏi chính mà chúng tôi muốn bạn cân nhắc và thảo luận trong cuộc thảo luận này. Xin vui lòng hỗ trợ lập luận của bạn với nghiên cứu khi có thể.

 1. Chúng ta sẽ có những ảnh hưởng gì trên thế giới nếu chúng ta đi theo chủ đề này?
 2. Chủ đề này quan trọng đến mức nào so với 4 chủ đề khác? Tại sao?
 3. Tập trung đòi hỏi sự trao đổi. Nếu chúng ta tăng nỗ lực của chúng ta trong lĩnh vực này trong 15 năm tới, liệu có điều gì chúng ta đang làm hôm nay mà chúng ta cần phải ngừng làm không?
 4. Điều gì khác là quan trọng để thêm vào chủ đề này để làm cho nó mạnh mẽ hơn?
 5. Ai sẽ làm việc trong lĩnh vực này và làm thế nào chúng ta có thể hợp tác với họ?

Nếu bạn có ý tưởng cụ thể nào để cải thiện nền tảng phần mềm, xin hãy đề xuất tại |Phabricator hoặc trang thảo luận riêng của từng sản phẩm.