Wikipedia:Thảo luận Chiến lược Phong trào Wikimedia 2017

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Chào mừng bạn tham gia vào cuộc trò chuyện chiến lược!
Đã đến lúc tranh luận về các chủ đề

Các báo cáo chuyên đề mà chúng tôi nhận được từ cuộc thảo luận đầu tiên đã được nhóm thành 5 chủ đề chính với chủ đề phụ. Đây không phải là các chủ đề cuối cùng, chỉ là một bản thảo làm việc ban đầu của các khái niệm cốt lõi.

Chúng tôi mời bạn xem lại năm chủ đề được tóm tắt trong trang này và tham gia cuộc tranh luận (11 tháng 5-12 tháng 6). Thảo luận cả trực tuyến và ngoại tuyến, kể cả những người không tham gia dự án và có thể không có quyền truy cập internet. Chúng tôi sẽ tóm tắt các quan điểm ngoại tuyến và chia sẻ chúng khi chúng có sẵn. Sau khi bạn đọc tất cả, hãy nhấp vào dòng chủ đề để đi tới từng chủ đề cá nhân. Điều này sẽ có thêm thông tin về chủ đề và cách tham gia vào cuộc thảo luận đó. Bạn có thể thảo luận nhiều như bạn muốn; Chúng tôi yêu cầu bạn lựa chọn những chủ đề mà bạn quan tâm nhiều nhất (hoặc ít nhất).

Đối với mỗi chủ đề, chúng tôi hỏi 5 câu hỏi để hiểu tác động của các chủ đề tiềm ẩn này và những điều chúng ta sẽ phải làm. Để thành công trong bất kỳ chiến lược mạo hiểm nào, chúng ta không những phải tuyên bố những gì chúng ta sẽ làm, mà còn những gì chúng ta sẽ không làm. Chúng tôi yêu cầu bạn ủng hộ lập luận của bạn với nghiên cứu và các dữ liệu có tính khả thi khác và bạn tham gia thảo luận một cách trung thực và tôn trọng.

Bước 1: Xem lại tất cả 5 chủ đề[sửa | sửa mã nguồn]

Cộng đồng lành mạnh và hoà nhập mọi người[sửa | sửa mã nguồn]

Đến năm 2030, nền văn hoá tình nguyện viên Wikimedia sẽ là niềm vui, bổ ích và hoà nhập cả những người đóng góp hiện tại và những người mới đến. Chúng tôi sẽ chào đón các tình nguyện viên mới đến với phong trào của chúng tôi và cố vấn họ để đảm bảo rằng họ được trải nghiệm tuyệt vời và tiếp tục tham gia vào các dự án. Người từ mọi lĩnh vực sẽ cảm thấy hoà nhập trong một hệ sinh thái của các nhóm và tổ chức duy nhất khắc sâu thêm mối liên hệ với nhau. Kết quả là, phong trào của chúng ta sẽ phát triển cả về quy mô và tính chất, vì những dự án của chúng ta phát triển từ cộng đồng lành mạnh do chúng ta cùng nhau phát triển nên.

Đọc và thảo luận về chủ đề này ở đây.

Thời đại gia tăng[sửa | sửa mã nguồn]

Đến năm 2030, phong trào Wikimedia sẽ hợp tác bằng nhiều cơ chế học tập để giúp tình nguyện viên của chúng ta sáng tạo hơn và có năng suất hơn. Chúng tôi sẽ dùng chế độ dự đoán và thiết kế sao cho kiến thức dễ dàng truy cập và dễ sử dụng trên giao diện nhân văn và thông minh. Tình nguyện viên sẽ cộng tác với dịch giả máy để nâng cao chất lượng và số lượng nội dung bằng nhiều ngôn ngữ hơn - với tốc độ và quy mô cao hơn. Chúng tôi sẽ giám sát kiến thức ở những định dạng có cấu trúc và tăng cường tương tác và phản ánh cách mọi người học hỏi và đóng góp - ngoài trình duyệt, ứng dụng và định dạng bách khoa toàn thư. Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới công nghệ như là con đường khả thi nhất để đạt được tầm nhìn của chúng ta.

Đọc và thảo luận về chủ đề này ở đây.

Một Phong trào Toàn cầu thực sự[sửa | sửa mã nguồn]

Phong trào Wikimedia sẽ hướng sự chú ý của chúng ta đến những nơi trên thế giới mà không được phục vụ trong 15 năm đầu của lịch sử phong trào. Chúng tôi sẽ xây dựng nhận thức về Wikimedia và làm cho nó hữu ích hơn cho mọi người. Chúng ta sẽ vượt qua những rào cản để tiếp cận kiến thức, do đó nhiều người có thể tự do chia sẻ các dự án Wikimedia. Chúng ta sẽ hỗ trợ các cộng đồng ở các khu vực chưa được phục vụ trên thế giới và tạo không gian cho các hình thức đóng góp mới và các trích dẫn đáp ứng các truyền thống kiến thức toàn cầu. Đến năm 2030, chúng ta sẽ là một phong trào toàn cầu thực sự.

Đọc và thảo luận về chủ đề này ở đây.

Nguồn thông tin được tôn trọng nhất[sửa | sửa mã nguồn]

Đến năm 2030, các dự án của Wikimedia sẽ được coi là nguồn tri thức tự do đáng tin cậy, chất lượng cao, trung lập và phù hợp nhất trên thế giới. Chúng tôi sẽ duy trì tính chính xác và tính xác thực của nội dung của chúng tôi bằng cách tích hợp nhiều nguồn thứ cấp chất lượng cao và hỗ trợ sự tồn tại của các nguồn đáng tin cậy trong xã hội. Chúng ta sẽ nâng cao hiểu biết của công chúng về quá trình làm cho Wikimedia trở nên đáng tin cậy và chúng tôi sẽ mời các chuyên gia tham gia và chia sẻ kiến thức của họ. Chúng tôi sẽ liên lạc bằng những thông tin phù hợp nhất với mọi người khi nào và ở đâu họ cần. Chúng ta sẽ mở rộng kiến thức có sẵn, đồng thời duy trì những tiêu chuẩn của chúng ta về kiến thức có thể kiểm chứng, trung lập và toàn diện.

Đọc và thảo luận về chủ đề này ở đây.

Tham gia vào Hệ sinh thái Tri thức[sửa | sửa mã nguồn]

Cho đến năm 2030, Phong trào Wikimedia sẽ cải thiện đáng kể chất lượng, sự đa dạng và sẵn có toàn cầu của kiến thức tự do bằng cách làm việc với các tổ chức và tổ chức đa dạng để cộng tác với kiến thức miễn phí cho tất cả mọi người. Nội dung, công nghệ và cộng đồng Wikimedia sẽ được nhúng trong học tập chính thức và không chính thức trên toàn thế giới, cùng với các tổ chức giáo dục, nghệ thuật, giải trí, xã hội dân sự, chính phủ, khoa học và công nghệ. Thông qua các đối tác chiến lược trên toàn cầu, chúng ta sẽ xây dựng một thế hệ mới của các nhà cung cấp kiến thức và người tìm kiếm những người sẽ xây dựng và chăm sóc cho một cơ thể đang phát triển của kiến thức tiếp cận tự do. Chúng ta sẽ làm Wikimedia trở thành một phần không thể thiếu của một hệ sinh thái tri thức toàn cầu.

Đọc và thảo luận về chủ đề này ở đây.

Bước 2: Chọn nơi bạn muốn thảo luận[sửa | sửa mã nguồn]

  1. Trên Meta-wiki: Nhấp vào chủ đề ở trên để chuyển tới trang chủ / trang thảo luận
  2. Tìm một cuộc thảo luận bên ngoài Meta
  3. Thực hiện cuộc khảo sát ngoại tuyến (chỉ bằng tiếng Anh)