XSLT

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

XSLT (viết tắt của tiếng Anh XSL Transformations) là một ngôn ngữ dựa trên XML dùng để biến đổi các tài liệu XML. Tài liệu gốc thì không bị thay đổi; mà thay vào đó, một tài liệu XML mới được tạo ra dựa trên nội dung của tài liệu cũ. Tài liệu mới có thể là có định dạng XML hay là một định dạng nào đó khác, như HTML hay văn bản thuần. XSLT thường dùng nhất trong việc chuyển đổi dữ liệu giữa các lược đồ XML hay để chuyển đổi dữ liệu XML thành các trang web hay tài liệu dạng PDF.

XSLT ra đời là kết quả của các nỗ lực phát triển Extensible Stylesheet Language (XSL) của W3C trong suốt 19981999, cùng với sự ra đời của XSL Formatting Objects (XSL-FO) và XML Path Language, XPath.

Người biên tập cho phiên bản đầu tiên (nhà thiết kế chính của ngôn ngữ) là James Clark. Phiên bản dùng phổ biến hiện nay là XSLT 1.0, là chuẩn gợi ý dùng đưa ra bởi W3C vào ngày 16 tháng 11 năm 1999. Với nhiều mở rộng từ phiên bản 2.0, dưới sự chủ trì biên tập của Michael Kay, XSLT đã đạt đến chuẩn Candidate Recommendation từ W3C vào 3 tháng 11 năm 2005.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • XML transformation language, a computer language designed specifically to transform an input XML document into an output XML document which satisfies some specific goal.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

Implementations[sửa | sửa mã nguồn]

 • Implementations for Java:
 • Implementations for C hoặc C++:
 • Implementations for Perl:
 • Implementations for Python:
 • Implementations for JavaScript:
  • Google AJAXSLT AjaXSLT is an implementation of XSL-T in JavaScript, intended for use in Ajax applications. Because XSL-T uses XPath, it is also an implementation of XPath that can be used independently of XSL-T.
 • Implementations for specific operating systems:
  • Microsoft's MSXML library may be used in various Microsoft Windows application development environments and languages, such as.Net, Visual Basic, C, and JScript.
  • Saxon.NET Project Weblog Lưu trữ 2010-06-28 tại Wayback Machine, an IKVM.NET-based port of Dr. Michael Kay's and Saxonica's Saxon Processor provides XSLT 2.0, XPath 2.0, and XQuery 1.0 support on the.NET platform.
 • Implementations integrated into web browsers: (Comparison of layout engines (XML))
  • Mozilla has native XSLT support based on TransforMiiX.
  • Safari 1.3+ has native XSLT support.
  • X-Smiles has native XSLT support.
  • Opera has native XSLT support since Version 9.
  • Internet Explorer 6 supports XSLT 1.0 via the MSXML library (described above). IE5 and IE5.5 came with an earlier MSXML component that only supported an older, nonrecommended dialect of XSLT. A newer version of MSXML can be downloaded and installed separately to enable IE5 and IE5.5 to support XSLT 1.0 through scripting, and if certain Windows Registry keys are modified, the newer library will replace the older version as the default used by IE.

Tài liệu[sửa | sửa mã nguồn]

Địa chỉ thư điện tử[sửa | sửa mã nguồn]

Blog[sửa | sửa mã nguồn]

Sách[sửa | sửa mã nguồn]

Công cụ[sửa | sửa mã nguồn]