Đại bản doanh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đại bản doanh hay tổng hành dinh là cơ quan đầu não lãnh đạo tối cao của một tổ chức nào đó. Trong nghĩa quân sự, đại bản doanh là cơ quan làm việc của Tổng tư lệnh tối cao cùng với bộ tham mưu trong thời đại chiến.

Một số cơ quan đại bản doanh nổi tiếng trong lịch sử bao gồm: