Đất thổ cư

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đất thổ cư là từ truyền thống để chỉ đất phi nông nghiệp. Theo Thông tư 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/08/2007 quy định đất ở là đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ cho đời sống; đất vườn ao gắn liền với nhà ở trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư (kể cả trường hợp vườn, ao gắn liền với nhà ở riêng lẻ) đã được công nhận là đất ở.

Đất thổ cư bao gồm đất ở đô thị  ODT và đất ở nông thôn ONT hoặc các loại đất sử dụng vào các mục đích khác như đất trụ sở…… ONT hay ODT … là mã mục đích sử dụng đất  được Bộ Tài nguyên môi trường quy định tại Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT,  tại điểm 2.5 Mục III về dữ liệu mục đích sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Thông tư này có quy định:

Các loại mã đất[sửa | sửa mã nguồn]

 • "ONT" là đất ở tại nông thôn;
 • "ODT" là đất ở tại đô thị;
 • "TSC" là đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp của Nhà nước;
 • "TSK" là đất trụ sở khác;
 • "CQP" là đất quốc phòng;
 • "CAN" là đất an ninh; "SKK" là đất khu công nghiệp;
 • "SKC" là đất cơ sở sản xuất, kinh doanh;
 • "SKS" là đất cho hoạt động khoáng sản;
 • "SKX" là đất sản xuất vật liệu, gốm sứ;
 • "DGT" là đất giao thông; "DTL" là đất thủy lợi;
 • "DNL" là đất công trình năng lượng;
 • "DBV" là đất công trình bưu chính, viễn thông;
 • "DVH" là đất cơ sở văn hóa;
 • "DYT" là đất cơ sở y tế;
 • "DGD" là đất cơ sở giáo dục - đào tạo;
 • "DTT" là đất cơ sở thể dục - thể thao;
 • "DKH" là đất cơ sở nghiên cứu khoa học;
 • "DXH" là đất cơ sở dịch vụ về xã hội;
 • "DCH" là đất chợ;
 • "DDT" là đất có di tích, danh thắng;
 • "DRA" là đất bãi thải, xử lý chất thải;
 • "TON" là đất tôn giáo;
 • "TIN" là đất tín ngưỡng;
 • "NTD" là đất nghĩa trang, nghĩa địa;
 • "MNC" là đất có mặt nước chuyên dùng;
 • "PNK" là đất phi nông nghiệp khác. Đối với đất SX nông lâm nghiệp:
 • "LUA" là đất trồng lúa
 • "COC" là đất cỏ dùng vào chăn nuôi;
 • "HNK" là đất trồng cây hằng năm khác;
 • "CLN" là đất trồng cây lâu năm;
 • "RSX" là đất rừng sản xuất;
 • "RPH" là đất rừng phòng hộ;
 • "RDD" là đất rừng đặc dụng;
 • "NTS" là đất nuôi trồng thủy sản;
 • "LMU" là đất làm muối;
 • "NKH" là đất nông nghiệp khác./.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]