Khác biệt giữa các bản “Vân Phong”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
(Thiền Sư Vân Phong)
 
Hội hỏi: ''Ngươi hiểu như thế nào?.''
 
Sư đưa nắm tay lên, thưa: ''Bất tiếu là cái này đây[[#Chú thích|<sup>'''3'''</sup>]] là cái này đây.''
 
Hội liền bảo thôi.
 
Thiền Sư Vân Phong mất vào năm Bính thìn là năm thứ ba niên hiệu Hiển Đức đời Châu (956).
 
==Nguyên bản Hán văn==
==Chú thích==

Trình đơn chuyển hướng