Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trận Malakoff”

n
|conflict=Trận Malakoff
|partof=cuộc [[Chiến tranh Krym]]
|image=[[Tập tin:Vernet - TakingLa ofprise thede Malakoff.jpg|250px]]
|caption=''Chiếm giữ cao điểm Malakoff'', vẽ bởi [[Horace Vernet]].
|date=[[8 tháng 9]] năm [[1855]]<ref name="geoffreywaw8">Geoffrey Wawro, ''War and Society in Europe, 1792-1914'', trang 8</ref>
3

lần sửa đổi