Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhàn rỗi”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
Sự khác biệt giữa các hoạt động giải trí, thư nhàn và hoạt động bắt buộc không phải là một định nghĩa cứng nhắc, ví dụ như người đôi khi làm các công việc có định hướng cho niềm vui cũng như cho tiện ích lâu dài,<ref>Goodin, Robert E.; Rice, James Mahmud; Bittman, Michael; & Saunders, Peter. (2005). "The time-pressure illusion: Discretionary time vs free time". ''Social Indicators Research'' '''73'''(1), 43–70. ([http://www.jamesmahmudrice.info/Time-Pressure.pdf JamesMahmudRice.info], "Time pressure" (PDF))</ref> như học thêm, tự đào tạo, hay là nâng kiến thức cho các sở thích. Chắc chắn hoạt động thư nhàn không phải là một lựa chọn hoàn toàn tự do cho hầu hết mọi người, và có thể bị hạn chế bởi áp lực xã hội và điều kiện sống, ví dụ như một người có thể bị bắt buộc phải dùng thời gian rãnh để làm vườn bởi sự cần thiết để theo kịp với tiêu chuẩn của khu vườn lân cận.
 
Một khái niệm nhàn rỗi khác là thư nhàn cộng đồng hay là xã hội, trong đó bao gồm các hoạt động nhàn nhã trong một môi trường xã hội, chẳng hạn như hoạt động ngoại khóa, ví dụ như thể thao, các câu lạc bộ.
 
[[Nghiên cứu nhàn rỗi]] là một môn học giáo dục liên quan đến việc nghiên cứu và phân tích nhàn rỗi.
Người dùng vô danh