Khác biệt giữa các bản “Luật tư”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n
văn nói, replaced: chả hạn → chẳng hạn
n (AlphamaEditor, General Fixes)
n (văn nói, replaced: chả hạn → chẳng hạn)
'''Luật tư''' ({{lang-de|Privatrecht}}) là một phần của [[Hệ thống pháp luật trên thế giới|Hệ thống pháp luật]] [[Hệ thống luật châu Âu lục địa|Dân luật]], luật liên quan đến quan hệ giữa các cá nhân, hay đến lợi ích của các cá nhân, chảchẳng hạn như luật về [[hợp đồng]].<ref name="Mattei">{{chú thích web|url=http://www.common-core.org/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=34 |title=The Project - Delivered at the first general meeting on ngày 6 tháng 7 năm 1995 - The Trento Common Core Project |last=Mattei |first=Ugo|author2=Bussani, Mauro |date=ngày 18 tháng 5 năm 2010|work=The Common Core of European Private Law|publisher=Common Core Organizing Secretariat, [[The International University College of Turin]] |accessdate=ngày 8 tháng 9 năm 2011|location=Turin, Italy}}</ref> Nó khác biệt với [[luật công]] (Öffentlichen Recht) (bao gồm cả luật hình sự), mà liên quan đến đến lợi ích của nhà nước và lợi ích công cộng, hoặc quan hệ có tính thứ bậc (không bình đẳng) giữa nhà nước và công dân<ref name="nmt1">{{chú thích web|url=http://tuanhsl.blogspot.de/2012/12/phan-inh-ranh-gioi-giua-luat-cong-va.html|title=PHÂN ĐỊNH RANH GIỚI GIỮA LUẬT CÔNG VÀ LUẬT TƯ Ở ĐỨC: LỊCH SỬ, TRANH LUẬN VÀ GỢI MỞ |last=Nguyễn |first=Minh Tuấn|author2=|date=31 tháng 12 năm 2012|work=|publisher=|accessdate=}}</ref>. Nói tổng quát, luật tư liên quan đến quan hệ giữa các cá nhân, hoặc cá nhân và nhà nước trong quan hệ bình đẳng, còn luật công thì dính líu tới quan hệ giữa nhà nước và dân chúng nói chung.
 
Sự phân biệt giữa luật công và luật tư đã bắt nguồn từ [[luật La Mã]]. Nó đã được các quốc gia theo Dân luật ứng dụng vào đầu thế kỷ 19, và từ đó lan dần sang luật pháp các nước theo [[thông luật]].

Trình đơn chuyển hướng