Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vô Trước Văn Hỉ”

AlphamaEditor, Executed time: 00:00:08.2034692 using AWB
Không có tóm lược sửa đổi
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:08.2034692 using AWB)
|lý do=Wiki không phải nơi ghi lại giai thoại}}
 
Sư sinh năm 820 mất năm 899([[Tiếng Trung Quốc|tiếng trun]]<nowiki/>g 在婚禮前許多文件 -Zài hūnlǐ qián xǔduō wénjiàn) .Là đệ tử đời thứ 3 [[Quy Ngưỡng tông|Quy Ngưỡng Tông]] nối pháp Thiền Sư [[Ngưỡng Sơn Huệ Tịch|Huệ Tịch]] ,huynh đệ đồng môn với Thiền sư Quang Dũng và [[Tây Tháp Quang Mục|Tây Tháp]]. Sư xiển dương thiền,đồ chúng đến học rất đông .
 
'''________________________________________________________________________________________________'''
 
'''1) Cơ duyên hành đạo :'''
 
Sư họ Chu quê ở [[Ngữ Khê Gia Hòa]], xuất gia hồi bảy tuổi.
Nói xong, Quân Đề và chùa đều ẩn, chỉ thấy trong mây năm sắc Văn-thù cỡi kim mao sư tử qua lại, chợt có cụm mây trắng từ phương đông bay qua che lấp.
 
Niên hiệu [[Hán Thống Tông|Hàm Thông]] năm thứ ba (862), Sư đến Hồng Châu lại viện Quan Âm yết kiến [[Ngưỡng Sơn Huệ Tịch|Ngưỡng Sơn]]. Qua câu nói, Sư liền khế ngộ bản tâm. Ngưỡng Sơn cử Sư xung chức Điển tọa
 
Sư nấu cháo, thường thấy Văn-thù hiện trên nồi cháo. Sư lấy cây giầm quậy cháo đập, nói:- Văn-thù tự Văn-thù, Văn Hỷ tự Văn Hỷ.
''            Lại bị lão tăng đòn.)   ''
 
'''2) Pháp Ngữ'''                    
 
Một hôm, có một vị Tăng lạ đến xin một bữa cơm, Sư bớt phần ăn của mình cúng dường. Ngưỡng Sơn dự biết hỏi:
'''4) Nguồn tham khảo'''
* Thích Thanh Từ: ''Thiền sư Trung Hoa'' I-III. TP HCM 1990, 1995.
 
* ''Fo Guang Ta-tz'u-tien'' 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-Guang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)
==Tham khảo==
{{tham khảo}}